Oldehoofsterkerkhof

Live Webcam gericht op de Oldehoofsterkerkhof, ook de toren Oldehove is te zien.

Rond 1100 stond er op de plaats van de Oldehove een kerkje. In de 13e eeuw zou dit kerkje vervangen worden door een grotere kerk die opgetrokken was uit kloostermoppen, maar enkel een fundering kon er aangelegd worden. Na 1435 werd er een driebeukige Sint-Vituskerk gebouwd.

Op 28 mei 1529 werd de opdracht gegeven om een brede toren te bouwen om het mogelijk te maken een hoge toren te bouwen. Toen de toren nog maar tien meter hoog was begon deze reeds te verzakken. In september 1576 stortte de kerk als gevolg van een storm in. In 1595 werd het kerkgebouw afgebroken en resteerde alleen nog de vrijstaande torenromp.

Delen: